Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Østby pr. Skibby. 18. november 1885

Politikkens fremtrædende Rolle

Østby
pr. Skibby
De 18de Novb. 85.

Hr. Redaktør Neergaard!

En urolig Tid, i hvilken jeg næppe har været ved Hjemmet et halvt Døgn i Træk, har forhindret mig i før nu at besvare Deres sidste venlige Brev [kendes ikke]. Et Par fredsommeligere Dage, som jeg nu håber på, skal jeg med Glæde forsøge anvendt i "Tilskuerens" Tjeneste, når det blot kunde blive til nogen Fornøjelse. I vore Dage, hvor Politikken (så naturligt) spiller en så fremtrædende Rolle og optager alles Interesser, er det vanskeligt for en Forf. at fængsle en Læser ved Kjærlighed eller Sorg. Som sagt, jeg skal dog forsøge; i alt Fald skal De have et Bidrag fra mig til Nytårshæftet1, og denne Gang skal jeg ikke gå fra mit Ord.

Med venlig Hilsen
2Deres meget forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Nytårshæftet: HPs næste bidrag til Tilskueren blev den meget politiske "Beretning" "To Gange mødt" i nummeret af 26.2.1886. tilbage