Henrik Pontoppidan til Niels Neergaard
Sendt fra Østby pr. Skibby. 19. marts 1885

mistet et lille kjært Barn

Østby
pr. Skibby
[torsdag] de 19de Marts 85.

Hr. Redaktør Neergård!

Jeg beder Dem ikke at vredes over min lange Tavshed. Jeg har haft den store Sorg at miste et lille kjært Barn efter en lang og frygtelig Sygdom, som Nat og Dag har optaget min Tanke. De vil sikkert derfor forstå, at det i Øjeblikket ikke er mig muligt at samle mig såvidt, at jeg kan gjøre noget i Stand til Deres Tidsskrift, men når noget Tid er gået, skal De høre fra mig igjen.

Forbindtligst
Henrik Pontoppidan