Henrik Pontoppidan til Mathilde Mann
Sendt fra Helsingør. 5. november 1918

Rathenau gjort Regnskabet op

Helsingør.
5.11.18

Kære Fru Mann!

Jeg skynder mig med at besvare Deres venlige Brev, som først idag er kommen mig ihænde. – "Ein Liebesabenteuer" dækker vistnok ikke helt Meningen med den danske Titel; men herom kan jeg iøvrigt ikke rigtig dømme. Er De selv i Tvivl, vil jeg foreslå Dem at kalde Fortællingen "Ingrid" efter Hovedpersonen og da√ som Undertitel tilføje: "En Portrætskitse".

"Dette mislykkede Ler" – ja, her tror jeg rigtignok, at Erdenkloss vil være det heldigste Udtryk, skønt jeg naturligvis har 2 tænkt både på det bibelske Udtryk og Epiktets Billede med Vandkrukken. I Oversættelsen af de to Verslinjer vilde jeg foreslå at ombytte Ordet "süssester" med "himlischer" – dersom det da er tysk.

Hvad nu endelig angår√ det lille Erindringsbillede af en jødisk Præstedatter, hvorom De har læst, så sender jeg det her. De må da selv afgøre, om det er værd at oversætte. En Novelle må det i hvert Fald ikke kaldes. "Et Mindeblad" f.Eks.

Som De vist kan tænke Dem, optages også jeg i denne Tid af Verdensbegivenhederne på en Måde, der gør mig det næsten umuligt at tage mig noget virkeligt Arbejde for. Vi ser en ny Tidsalder fødes for 3 vore Øjne, og det kan jo ikke nægtes, at det for Tysklands Vedkommende er en streng Fødsel. Men – til Gengæld – hvad lover den ikke Deres Landsmænd, som nu befrier sig for Militarismens Gangkurv! Rathenau har i sin nye Bog "An Deutschlands Jugend"1 gjort Regnskabet op med det gamle System, og gjort det med forbløffende Dristighed i Betragtning af den Stilling han selv har indtaget deri.

Det er smukt af Dem, at De adspreder Dem ved at passe Syge. Måtte De nu blot selv blive forskånet for denne grimme "spanske" Sot! Både min Kone og jeg er hidtil gået fri. Vi flyttede nylig her til Helsingør, hvor vi bliver i Vinter. Men nogen egen Bolig 4 har vi desværre endnu ikke kunnet finde.

Vi sender begge en hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Deres Ekpl af "De Dødes Rige" skal nok blive sendt Dem. "Et Kærlighedseventyr" skal da medfølge.

 
[1] An Deutschlands Jugend: udg. 1918. tilbage