Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Blokhus pr. Brønderslev. 30. juli 1888

Kvaksalveri


30/8 88.1
Blokhus
pr.
Brønderslev

Kjære Dr. Brandes!

Ankommen hertil ser jeg af "Politiken", at jeg også denne Gang har været uheldig og endog skaffet Bladet af med en skattet Medarbejder. Herregud, jeg syntes dog ellers, Artiklen2 var søgt holdt i let humoristisk Tone, netop for ikke på nogen Måde at virke udfordrende. At opgive den – om ikke kloge, så dog efter alle Vidnesbyrd at dømme ikke uforstandige Mands Adresse skal jeg nok vogte mig for; han får da måske for Fremtiden ingen rolig Time – hverken for Patienter eller Læger, 2 og det var da egentlig heller ikke min Mening at gjøre Reklame for Kvaksalveri. Kun synes det mig uberettiget altid at betragte dem som Skadedyr; de gjør virkelig ofte ikke så lidt Gavn.

Jeg havde Lyst til – ifald jeg måtte få Lov dertil – at skrive lidt mere derom. Det var vel ikke tænkeligt, jeg kunde komme til at anmelde den Bog3, der nylig er udkommen, kaldet sådan noget som v. Huths Lægemetode. Jeg tænker, "Politiken" har fået den tilsendt, og kunde jeg få den herover, skulde jeg benytte den til en Artikkel om Landets gamle Mirakkel-Mænd og -Koner i det hele.

Undskyld nu, at jeg atter har voldt Bladet Sorg; det er ikke sket med min gode Vilje.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Datoen må være 30.7. (ikke 30.8., som HP har skrevet). Han er netop ankommet til Blokhus og de næste 2 breve til Edvard Brandes er sendt herfra 11.8. og 15.8. Den 16.8. er han hjemme på Havreholm igen. tilbage
[2] Artiklen: HPs anonymt udgivne artikel "En Kvaksalver", Politiken 23.7.1888. tilbage
[3] Bog: Carl Hansen: Den magnetiske eller saakaldte Huthske Naturlægemethode, 1888. Om "massøren" Sophus v. Huth se brev fra H.J. Hansen til Pontoppidan 21.4.1929 tilbage