Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. oktober 1940

slet ikke begejstret for Tanken


25 Oktb. 40.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Direktør Andersen!

Jeg takker Dem meget for Deres elskværdige Besvarelse af min Forespørgsel. De har måske undret Dem over, at jeg overhovedet har kunnet tænke mig at overgive et Par af mine Bøger til et fremmed Forlag; men mine økonomiske Forhold er for Tiden ikke de allerbedste, og det Tilbud, der blev gjort mig, var ganske favorabelt. Men efter Modtagelsen af Deres Brev har jeg ikke betænkt mig på at afslå det, og det så meget mindre som jeg slet 2 ikke er begejstret for Tanken om at få de nævnte to ældgamle Bøger udgivet igen. Ideen var overhovedet ikke min og kunde aldrig have været det.

Med fornyet Tak og ærbødig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.