Ingeborg Andersen til Henrik Pontoppidan
22. november 1940

Efteraarets Nyheder

22.11.40.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2,
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan,

Vi har for nogle Dage siden sendt Dem en Pakke med et lille Udvalg af Efteraarets Nyheder, som jeg haaber, det vil interessere Dem at læse. Pakken er kun at betragte som foreløbig, men før vi gør en ny i Stand, vilde vi gerne have et lille Fingerpeg om Arten af de Bøger, der interesserer Dem at læse. Vilde De gøre mig den Glæde i medfølgende Katalog at indstrege, hvad De ønsker, eller skal vi selv træffe Valget?

Med venlig Hilsen

Deres ærbødigst hengivne
I. Andersen.