Tidsånden

- André Gide og Pontoppidan i lyset af Nietzsche

A. Tidsånden 1. Som flydende begreb.

B. Henrik Pontoppidan og Nietzsche. Hvad litteraturhistorien ikke vidste og derfor kun dårligt forstod. Men hvad vi nu vèd - og tror vi er blevet klogere af.

C. André Gide og Nietzsche. Hvad han selv påstod, men hvad forskerne nu hævder.

D. L'immoraliste og Lykke-Per. Tilfældigt sammenstød eller samtidighed?

E. Tidsånden 2. Ikke til at komme uden om.

Tidsånd eller samtidighed

  Henrik Pontoppidan (1857-1943) André Gide (1869-1951)
1884 kan evt. have læst Georg Brandes' artikel i Ude og Hjemme om Schopenhauer  
1888-89 har sandsynligvis læst S. Hansens afhandling om Schopenhauer i Ny Jord, febr. 1888 læser i løbet af skoleåret Schopenhauer: Le monde comme volonté et comme représentation i Burdeaus nyudkomne oversættelse
1888 har nok læst Politikens referater fra Georg Brandes' Nietzsche-forelæsninger  
1889 Har utvivlsomt læst Georg Brandes' "Aristokratisk Radikalisme" i Tilskuerens august-nummer  
1890 Ola Hansson  
1894 el. før: læser, iflg. Moestrup, "Historiens Nytte" (i Unzeitgemäße Betrachtungen II, 1874)  
1895   Menalque "evidently 'Nietzschean'" (Sheridan, s. 163)
1896   Henri Albert's artikel "Les dangers du Moralisme" om Nietzsches tænkning
1898   læser Henri Lichtenberger's La Philosophie de Nietzsche1 og – i sommerens løb – Henri Albert's oversættelse af Also sprach Zarathustra (1883-91) og Jenseits von Gut und Böse (1886). I december (dat. 10.12.) skriver Gide selv et 26 siders essay om N. der også behandler oversættelsen af Menschliches Allzumenschliches. (se "Lettres à Angèle" i Pretextes 116-82;)
1899 "for Tiden en såre lykkelig Mand" (17.november.)
14.december: udg. Lykke-Per i det fremmede (A IV)
1.11.-
1900 19.3.: låner Die Geburt der Tragödie + Unzeitgemäße Betrachtungen -1.2.: på rejse til Nordafrika
1900 31.5.: låner Menschliches Allzumenschliches bd I (1878)
"min Mand er bleven lutter Grublisering" (23.7.1900)
august: læser (på fransk) Götzendämmerung (1896) og Zur Genealogie der Moral (1887)
1900 3.9.: låner Die Morgenröte (1881) december: begynder på L'Immoraliste
1901 2.3.: låner Menschliches, Allzumenschliches bd II  
1901 5.3.: låner Also sprach Zarathustra (1883-91)  
1901 3.9. genlåner Morgenröthe  
1901 november: udg. Lykke-Per. Hans store Værk (A V) 25.okt.: slutter L'Immoraliste

Bibliografi:

André Gide: Essais critiques. Ed. Pierre Masson. Paris: Gallimard 1999.

André Gide: Journal 1887-1925 (ed. Éric Marty), Paris: Gallimard 1996.

André Gide: Les jeunes années. Entretiens avec Jean Amrouche. INA/Radio France. Optaget 1949; udgivet 1996

André Gide: "Lettre à Angèle [VI] Friedrich Nietzsche" in L'Ermitage, Paris: 1898. I Essais critiques. Edition présenté, établi et annotée har Pierre Masson. Paris: Gallimard 1999, s. 34-43

André Gide: L'immoraliste (1902) Udgivet i Bibliothèque de la Pleïade: Romans. Récits et soties. Oeuvres lyriques. Paris: Gallimard 1958. Genoptryk 1998. Oversættelse ved Christian Rimestad: Den umoralske, 1939 (senest genoptrykt som billigbog i 1965)2

Peter André Bloch: Gide, disciple de Nietzsche, fac au nihilisme européen IN André Gide et la tentation de la modernite (ed. Robert Kopp et Peter Schnyder), Paris: Gallimard 2002, s. 130-51

Børge Kristiansen: "At blive sig selv" og "at være sig selv". En undersøgelse af identitetsfilosofien i Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per i lyset af Luthers teologi, Schopenhauers og Nietzsches filosofi. Forlaget Mulrivers/Academic 2007

Claude Martin: André Gide ou la vocation du bonheur. Tome I, 1869-1911. Paris: Fayard 1998

Éric Marty: André Gide. Entretiens Gide-Amrouche annotés et introduits. Tournai (Belgien): La Renaissance du Livre 1998

Jørgen Moestrup: Henrik Pontoppidan og Nietzsche, 1967

 
[1] "Nietzsche me rend fou; pourquoi a-t-il eu lieu; j´eusse follement voulu l´être (…) aujourd´hui je me sens en l´écoutant Amphitryon après que Jupiter a passé." [brev til Drouin 28.3.1898] tilbage
[2] Den umoralske: Den første oversættelse af Gide til dansk. tilbage