Valdemar Vedel til Erik Henrichsen
3. november 1905 (omtrentlig datering)

Pontoppidans ukvemsord om Kongedømmet

Tilskuerens Redaktion
Dr. Vald. Vedel
Nøjsomhedsvej 17
 
 
 
[påført med fremmed hånd, formentlig af KB:] 1905 [fredag 3.11.19051]

Kære E.H.!

Tror du, der kunde være Mening i, naar Du skriver til Pontoppidan, særlig at spørge ham, om han ikke vil skrive om Kongevalget i Norge2. Han har jo før brændt efter at sige nogle Ukvemsord mod Kongedømmet? Der er maaske for det første ingen Udsigt til, at han indlader sig paa det, og for det andet kunde han maaske tænke, hvis han gjorde det, at gaar det saa godt, at man, navnlig i et Decemberhæfte, ikke turde tage det. Hvis han ikke svarer straks eller svarer ja! men alligevel ikke leverer, er det ogsaa galt. Thi noget bør vi – synes jeg – have om Sagen. Denne Artikel har jeg faaet fra Norge. Men den er ikke til at tage, synes jeg.

Din
V. V.

Kan du tænke dig nogen andre til at skrive om Norge til Spidsartikel? Friis?

 
[1] mest sandsynlige dato, jf. svarbrevets dato 7.11.1905. tilbage
[2] Kongevalget i Norge: folkeafstemningen om Prins Carl af Danmark som norsk konge fandt sted 12. og 13. november 1905. Forud for denne debatterede man livligt monarki kontra republik. tilbage