Valdemar Vedel til Erik Henrichsen
Januar 1903

blev konsterneret

Tilskuerens Redaktion

[påtegnet med blyant:] 1903 ?

Kære E.H.

Samtidig med dit Brev faar jeg netop et Brev fra Harald N.1, der kommer her paa Torsdag Aften. Du er da velkommen til samme Tid.

Forøvrigt vil jeg bede dig betænke, hvad du foretager dig i denne Tid og om du egentlig kan forsvare det for dig selv, naar du tænker paa, hvorledes det gik til, at jeg overtog "Tilskueren" og hvorledes dit Forhold til Tidsskriftet lige fra først har været. Jeg blev konsterneret, da du først kom og meddelte mig Resultatet af din Kommission overfor Pontoppidan, og jeg bliver det unægtelig mer og mer over din Handlemaade. At du skader "Tilskueren" overmaade ved hvad du gør maa du sige dig selv; at du har talt med Philipsen, har skadet; hvis du taler med Nielsen, en vildtfremmed, om Sagen, vil det√ endnu mere skade; har du talt med Andersen2, har du derved gjort mere Fortræd end du véd af.

Jeg beder dig blot tænke paa om du rigtig er klar paa, hvorledes du handler. Din Aabenhed overfor mig afvæbner mig jo næsten, men jeg vil dog engang for alle sige dig, at jeg ikke ser paa din Adfærd med samme Øjne som du sagtens gør.

Men velkommen paa Torsdag

Din V. V.

 
[1] Brev fra Harald Nielsen: VV fik fra HN i løbet af 1903 kun to breve fra København dateret [fredag] 9/1 og [mandag] 4/2; resten af året befandt HN sig i udlandet. Det henfører altså VVs brev til EH til jan-febr. hvis årstalsangivelse er rigtig. tilbage
[2] Andersen: må være Vilh. Andersen. tilbage