Thordur Tomasson til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Horsens. 16. februar 1914

Thordur Tomasson
Sognepræst ved Klosterkirken
Horsens
16/2 14.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Nogle Dages Bortrejse har bevirket, at jeg først nu faar sendt Dem min Tak for Deres venlige Linjer1 forleden.

Jeg mener, at De har i mer end een Henseende gjort baade Kirken og dens Mænd Uret. Dog er der i Deres Kritik af os Præster noget, som utvivlsomt mange af os bøjer sig for.

Jeg takker Dem for den venlige Maade, hvorpaa De har optaget min Modkritik.

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Thordur Tomasson.

 
[1] venlige Linjer: HPs svar i Hovedstaden 4.2.1914. tilbage