Thordur Tomasson til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Horsens. 8. februar 1914

[Visitkort]1
8/2 14

Med venlig Hilsen.
Ærbødigst

Thordur Tomasson
Præst ved Klosterkirken
Horsens

 
[1] formentlig et visitkort vedlagt et eksemplar af Hovedstaden for 4.2.1914 med Pontoppidans svar på tryk. tilbage