Thordur Tomasson til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Horsens. 31. januar 1914

et offentligt Brev

Thordur Tomasson
Sognepræst ved Klosterkirken
Horsens
31/1 14.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Paa 5te Side af indlagte Nr. af "Hovedstaden" findes et offentligt Brev, som jeg har tilladt mig at henvende til Dem i Anledning af Deres Foredrag om "Kirken og dens Mænd".

Jeg er hermed saa fri at tilstille Dem det paagældende Nr. af Bladet i Haab om, at De maatte finde Anledning til offentlig at besvare det i Brevet fremsatte Spørgsmaal.

Ærbødigst
Thordur Tomasson.