Sigurd Swane til Henrik Pontoppidan
Sendt fra p.t. Hellerup. 13. november 1934

fotografi af billedet

p.t. Hellerup. [tilføjet med anden hånd: stemplet 13/11 1934]

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan.

Jeg har længe skyldt Dem tak for et lille brev1 og svar på et spørgsmål deri, om et fotografi kunde skaffes af billedet, jeg malede af Dem til forfatterforeningen.

Det har pint mig en del, at jeg ikke har fået svaret før, men dels har megen travlhed hindret næsten al korrespondance, dels gjorde jeg strax forsøg på at få det fotograferet og gik så og ventede på at få billedet for så at sende Dem det.

Jeg skulde ved den tid have et par andre billeder fotograferet og bad så, om jeg samtidig måtte få det taget. Ved en forglemmelse af fotografen viste det sig imidlertid at det var gået ud af hans liste. Det varede så en tid inden jeg igen fik sat mig i forbindelse med ham – – og så smølede han desværre med det, således at jeg igen måtte rykke ham for det. Han kom skamfuld til telefonen og sagde, at det var den værste opringning han kunde få, for det var ikke besørget endnu, men nu skulde det komme.

Så fik jeg et brev fra ham, dateret 7-11-34 med den besked, at da de nu endelig kom derop2 for at fotografere 2 det, var det gjort, hvorfor de ikke vilde fortage sig videre, før de atter hørte fra mig, et fotografi var også sendt til Dem. Det glædede mig, at De således, trods mine uheld med forsøget, havde fået et billede – hvordan det er gået til ved jeg ikke, om det er forfatterforeningen3, der har sørget for det, jeg tror, jeg deroppe har nævnet, at jeg gerne vilde have det fotograferet for at sende Dem et billede – eller om De selv har måttet have den ulejlighed at bede om at få det gjort, hvad jeg vilde beklage.

Jeg vilde forfærdelig gerne have benyttet lejligheden til at have besøgt Dem personligt og hørt om disse ting, men min tid herinde er så knap, at jeg desværre ikke kan nå det. Jeg var for godt 14 dage siden herinde nogle dage for at ordne til udstilling og nu er jeg her 2-3 dage for at afvikle den og så skal jeg igen ud til arbejde i vort nye hjem – vi er jo flyttet på landet, op i Odsherred ved Lammefjorden.

Jeg håber, De er rask og har haft en god sommer, hvis De igen har været på Nykøbing-egnen, er De måske taget ud og hjem over Holbæk og har måske næsten passeret vor dør. Skulde det gentage sig næste år, vilde det være en stor glæde for os, om De gjorde den lille afstikker ind til os ved Lammefjordens bred. Stedet hedder Plejerup (pr. Grevinge), man drejer af et sted ved Gundestrup, alle på egnen kan sige hvor "Malergården" ligger. De venligste hilsner og tak for sidst

Deres hengivne
Sigurd Swane.

 
[1] brev: kendes ikke. tilbage
[2] derop: d.v.s. i Forfatterforeningens lokaler Boldhusgade 2. tilbage
[3] forfatterforeningen: skrev i et brev til HP 28.6.1934: "Dansk Forfatterforenings Bestyrelse har herved den Glæde at tilsende Dem tre Fotografier af det Portrætbillede, Sigurd Swane har malet af Dem." – HP takkede i et brev 1.7.1934: "Hr. Kontorchef Vollquartz! / De tilsendte Fotografier af Sigurd Swanes Portræt har jeg med stor Glæde modtaget. Jeg takker hjertelig Forfatterforeningens Bestyrelse for dens Elskværdighed. / Deres ærbødige / H. Pontoppidan." tilbage