Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 12. oktober 1937

ikke forcere Udgivelsen

Gl. Skagen 12/10 - 37
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Endelig er det sidste af Manuskriptet til min nye Bog1 sendt afsted til Hegel. Desværre er det blevet forsent at udgive den i dette Efteraar – Direktør Hegel har foreslaaet at vente med Udgivelsen til Slutningen af Februar eller Begyndelsen af Marts for ikke at forcere Udgivelsen frem. Han skriver: Nu Bogen omsider foreligger skulde vi gerne begge have Glæde af den – og jeg har fundet det rigtigst at rette mig efter ham, skønt det er mig en Skuffelse ikke at være naaet saa rettidig frem, at den kunde være udkommet nu. Men hen i November er forsent.

Den bliver stor, 480 maskinskrevne Sider med c. 1800 Bogstaver pr. Side. Og det vil blive samme Antal i Tryk. Der er ligesaa meget Manuskript som til 2 Bind af "Søkongen".

Jeg har længe villet skrive til Dem, men jeg har hver Dag været træt efter Arbejdet. I 5 Maaneder har jeg arbejdet ud i et Køre – At jeg har faaet Arbejdsro til det, skyldes alene Ordningen med Forlaget "Danmark" om Udsendelse af Nexøs "Ditte Menneskebarn" og 6 af mine yngre Bøger. 2 Paa det Grundlag fik jeg rejst nogle Penge – og det ser virkeligt ud til, at baade Nexø og jeg kommer til at tjene noget paa dette Foretagende!

I de sidste to Maaneder har Helene og jeg boet alene her i Huset. Børnene er jo i København for at passe deres – Jeg har virkelig haft en dejlig Tid, har rigtig været i Sving – og godt oplagt hver eneste Dag. Efteraarsvejret har ogsaa været godt. I Dag og i flere Dage har Oktobersolen skinnet og varmet – og i den Fritid jeg har haft, har jeg gravet ved mine Trær og Buske – og gaaet fredelige ensomme Turer langs Havet. Men nu er det forbi for denne Gang – i Slutningen af Ugen rejser vi herfra – og naar jeg er kommen vel hjem ringer jeg for at melde mit Besøg.

Jeg havde glædet mig meget til, at De skulde læse min Bog nu, men det maa altsaa vente lidt endnu.

Jeg haaber, at De er rask og har det godt – kommer der et nyt Bind af Erindringerne i Aar.

Altsaa paa snarligt Gensyn. Med venligste Hilsner fra Helene og

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] min nye Bog: En Kvindes Kamp. tilbage