Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Blidah Park 10, Charlottenlund. 10. november 1937

god, gribende og smuk

Blidah Park 10
Charlottenlund 10/11 - 37.

Kære Henrik Pontoppidan!

Blot nogle Ord for at fortælle Dem, at jeg i Gaar var hos Hegel for at forhandle med ham om min ny Bog. Han var meget venlig og imødekommende. Forlaget har selv tilbudt, at trykke den i et første Oplag paa 5000 Eksp. og Bogladeprisen bliver 9 Kr 75 Øre en dyr Bog, men den er jo ogsaa stor –

Hegel lod mig ogsaa vide, at de, der havde læst den inde paa Forlaget, var enige om, at Bogen var god, gribende og smuk. Dette glæder mig manturligvis ogsaa – det var jo det samme Resultat, som Helene kom til.

Tak for sidst, det var som altid en hyggelig og værdifuldt Aften at være hos Dem! Haaber vi snart sees igen.

Jeg talte med Nexø i Telefonen i Gaar, han længes efter at hilse paa Dem. Jeg skal ud at besøge ham paa Mandag.

Med venligste Hilsner fra Helene og mig.

Deres hengivne
Harry Søiberg