Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
Sendt fra Rørvig. 19. juli 1937

Forlæggeres Utålmodighed


19.7.37.
f.T. Rørvig.

Kære Søiberg!

Jeg er ikke så rask i denne Tid, at jeg kan skrive et virkeligt Brev; men jeg må dog sige Dem Tak for den Hilsen1, hvormed De for snart en Måned siden glædede mig. Den bekræftede, hvad jeg jo nok havde tænkt, at Skagen atter havde vist sig at være det Sted, der gengav Dem Lysten og Kraften til at producere. Jeg lykønsker Dem til Fuldendelsen af den første Del af det nye Storværk. Jeg forstår naturligvis godt, at De helst vilde 2 lade den ligge i Skrivebordsskuffen, indtil også den anden Del bliver færdig; men vi har alle måttet lide under vore Forlæggeres Utålmodighed, der – når det kommer til Stykket – skader dem selv mest. Gør Dem Umage for at overvinde Mismodet. Der kommer så nok en Dag, da det er Dem, som kan slå i Bordet for Hegel√ og sige, hvor Skabet skal stå.

Lev nu vel, og hils Familjen, som vel altså også er på Skagen nu.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Hilsen: kendes ikke. tilbage