Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 29. april 1925

Arbejdsglæden tages fra mig

Gl. Skagen 29/4 - 1925

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg har i Dag indsendt en Ansøgning om Fru Emma Bærentzens Kunstnerlegat! Saa vidt jeg ved, er De Meduddeler af det og jeg ville gerne have Dem til at støtte min Ansøgning netop i Aar, jeg er ved at kvæles heroppe i denne Afsundrethed, nu paa 4 Aar! Men jeg kan ikke rede mig herfra, mine Penge slaar ikke til – og jeg maa bort – jeg har en Følelse af at gaa her omkring som en Skygge, i mit Indre er jeg brudt op herfra for Aar siden; tidligere da havde jeg det saa næmt, da brød jeg op, saa snart det blivende Sted blot begyndte at blive mig til Besvær, og denne Vekselværken befordrede baade min Livslyst og min Arbejdsevne! Nu binder Pengenød og Pligter mig, men det 2 nedslaaende er, at baade Livsglæden og Arbejdsglæden tages fra mig!

Nu er jeg begyndt paa et nyt stort Arbejde, men jeg maa under andre Omgivelser og andre Forhold om det skal for Alvor skal blive til noget!

Som i mine unge Dage tyer jeg atter til Dem og beder om en Haandsrækning, og jeg ved, at De vil række mig den, om det er Dem muligt!

Jeg var i København en 8 Dages Tid før Paaske, men havde ikke Mod til at hjemsøge Dem igen! Jeg haaber at baade De og Deres Frue er raske!

Med mange hjærtelige Hilsner fra os begge to her!

Deres hengivne
Harry Søiberg