Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 6. december 1923

hilse paa Dem

[Brevhoved:] H. Aschehoug & Co.
Kjøbenhavnskontoret
Krystalgade 16
Kjøbenhavn K., 6/12 - 1923

Kære Henrik Pontoppidan!

Gennem Hr. Holst hører jeg, at De er saa stærkt optaget af Arbejde, at De har spærret Dem fuldstændig inde, saa ingen kan faa Lov til at komme i Berøring med Dem! Det gør mig meget ondt, om ikke jeg skulde faa Lejlighed til at maatte hilse paa Dem, blot et Øjeblik! Det er jo nu saa længe siden – Jeg bliver her i København til hen mod Slutningen af næste Uge!

Med mange hjærtelige Hilsner!

fra Deres hengivne
Harry Søiberg