Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
7. december 1923

Kom endelig og spis med os

7.12.23.

Kære Søiberg!

Hvad er dog det for en Krønike, De har ladet Dem binde på Ærmet? Jeg nødes ganske vist til at leve meget stille; men det er kun, fordi jeg nu igen har Besvær med min Kind og til Tider er ude af Stand til at tale for Smerter. Kom dog endelig en Dag herud og spis Middag med os; og er også Deres Frue her i Byen, håber jeg, at hun vil følge med. Jeg længes meget efter at se Dem begge. Det er jo en uendelig Tid, siden vi har set hinanden, og hvad har De ikke oplevet i Mellemtiden! To lange Rejser blandt andet, som jeg næsten intet har hørt om. 2 Og nu har De fuldendt en ny Bog1. Til Lykke med det! Og Tak for Tilsendelsen! Jeg vil straks gå i Gang med at læse den, for at vi kan tale om den, når vi ses.

Send mig et Par Ord om, hvilken Dag De helst vil komme. Kun ikke Mandag, da jeg veed, min Kone er optaget den Dag af Vask.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] ny Bog: Meta tilbage