Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hotel Kaiserhof, München. 1. juni 1923

længes hjem som et Barn

[Brevhoved:] Hotel Kaiserhof München
Schützenstrasse 12
München, den 1/6 1923.

Kære Henrik Pontoppidan!

Det er sidste Aften i München og da jeg er træt og skal tidlig op, har jeg bestemt mig til at blive hjemme paa Hotellet og skrive et Par Breve som længe har ventet paa mig. Hvis jeg skulde dømme efter mine Brevskriverier paa denne Rejse, var jeg en daarlig Ven og en letsindig Mand – Da jeg skrev til Dem fra Rom havde jeg ventet i Maanedsvis og siden har jeg tænkt paa dette Selvbekendelsesbrev, som jeg da sendte afsted til [Dem] saa lysende fuldt af Utaknemlighed, som det var! Da skildrede jeg en Mand, der gik i Dødsangst, og Sandheden er, at jeg er en Mand som overdænges med Godhed og Venlighed allevegne, hvor jeg kommer! Jeg er næsten skamfuld over al den Venlighed som vises mig og fortjener den slet ikke! Jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det, men inderst inde er jeg saa uendelig taknemmelig og saa uendelig lykkelig! Det er ikke mine økonomiske Kaar, som gør det, for de er nærmest i Dag, som de længe har været, men 2 jeg føler mig glad, rig, og ogsaa frisk som nogensinde. Jeg synes jeg har faaet alt for meget, først mine kære Børn og min Kone, og saa en Mand som hvis Bevaagenhed og Venskab, jeg kunde blive ved at ramse op – og saa Følelsen af mine Evner! Det er underlig, før var det ligesom jeg skulde kæmpe [og] anstrænge mig for at naa hen til dem, tage dem i Brug, nu er de ligesom i mig, et Instrument, der ligesom altid er stemt! Jeg er oplagt og føler mit Herredømme som ingensinde før!

Har det Anckerske ikke haft anden Betydning for mig, saa har det i alt Fald givet mig en Rundrejsebillet, som jeg har trængt til. Verden har været som en Mur jeg har løbet imod alle Vegne, hvor jeg kom frem – og i mit Indre er Kærligheden til alt det som er mit og mig vokset baade i Omfang og Skønhed og Værdi! Jeg er baade taknemlig og glad og længes som et Barn efter at komme hjem! Lene rejste i Mandags, og siden har jeg gaaet her i München og drevet om i Ensomhed og Papirmillioner1, jeg har købt Meissnerporcelæn, gamle Smykker, Tyrolerklær til Børnene m. m. – blot nu ikke hele Herligheden blir taget fra mig paa Grænsen! I Morgen er jeg i Aschersleben hos en Ven, som er Bankdirektør – der skulde jeg blive til jeg faar skrevet en Kronik til Politiken – jeg er jo blevet Cavlings Mand, han er vældig sød mod mig og giver mig baade Penge og Plads – Hvad siger De til det? Jeg tror nok at jeg i den kommende Tid vil skrive nogle Kronikker, da jeg har en hel Del paa Hjærtet, [fortsat samme side nedad i venstre margin:] som jeg synes Kroniken kan være den rette Plads for! Naar jeg rejser fra Aschersleben, rejser jeg til Rensburg, Slesvig og Flensborg, jeg vil vandre mig en lille Tur i Dannevirkeegnen!

[fortsat i venstre margin side 1:] Gud give at dette Brev maa træffe baade Dem og Deres Kone raske! Og at Deres Nervesmerter ikke piner Dem mere, og at vi snart, snart maa sees!

Deres taknemlige og hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Papirmillioner: inflationen i Tyskland kulminerede netop i sommeren 1923. tilbage