Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 13. september 1922

stadig ikke enig med mig selv

Gl. Skagen, Højen St. 13/9 - 1922

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev! De har fuldstændig Ret i hvad De skriver om "Forordet" – den Overhaling, som De gir mig er velfortjent! og jeg skammer mig over mig selv og ikke mindst, fordi jeg i et svagt Øjeblik har kunnet lade mig besnakke af Forlaget "Hr. Creutz" vil, som De meget rammende udtrykker Dem, at De skulde√ bugsere min gamle Roman ud til Læseverdenen ved Hjælp af et Forord af Dem!

Men paa et Punkt maa jeg tage til Genmæle! Harry Søiberg bliver aldrig saa stor, at ikke en Anbefaling af Dem vil være ham til Ære! Og Deres Anerkendelse vil altid være mig den største Ros og den største Glæde!

Jeg har igaar modtaget Indbydelse fra Aschehoug Kristiania til Forlagets 50 Aars Jubilæum, jeg vil meget gerne med, men det kniber med Finanserne. Jeg har meddelt Forlaget det, saa sætter det Pris paa min Nærværelse, maa der ekstra Bud efter mig!

2 Jeg er stadig ikke enig med mig selv om hvor jeg skal rejse hen paa det Anckerske, men om en god Maanedstid drager jeg ud – Steffen og Rio er langt fra glemt – tværtimod synes jeg der er god Mening i en Tur derover nu til Verdensudstillingen1! Men alt er endnu svævende! Naar jeg kommer til København kommer jeg til Dem for at lægge mine Planer frem for Dem!

Jeg haaber, det kun er Forkølelse, som Deres Kone fejler! Det har dog været en fortvivlende Sommer – heroppe har vi vist haft det tørrest, og nu har vi længe haft dejlig Septembervejr, med høj Himmel, Solskin og til Tider Varme, særlig flere af Aftnerne og Nætterne har været vidunderlig milde med næsten et fortryllende Maaneskin!

Vær nu ikke vred paa mig! Og tror heller ikke jeg er noget Bløddyr!

Med mange hjærtelige Hilsner til Deres Frue og Dem fra os begge her.

Deres hengivne
Harry Søiberg

[Nedad i venstre margin:] Jeg kom engang til at omtale Deres Ansigtssmærter til Fru Wilhjelm, Maleren Wilhjelms Frue2, Og nu har hun sendt mig dette Brev med indlagte Raad! Jeg sender det til Dem, saa kan De selv afgøre om det er noget for Dem! Da De ikke længer har nævnt noget om Smærterne, haaber jeg at de er ovre!

 
[1] Verdensudstillingen i Rio de Janeiro åbnede 7.9.1922 på 100-års dagen for Brasiliens uafhængighed; den lukkede i juli 1923. tilbage
[2] Frue: Johannes Wilhjelm (1868-1938) var gift med den norske Johanne Marie Munk v. Klocker (1870-1951). tilbage