Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Paris. 20. marts 1922

umulig som Journalist

[Brevhoved:] Hôtel Westminster
Rue de la Paix
Paris
Paris 20/3 - 1922

Kære Henrik Pontoppidan!

Blot et Par Ord for at meddele at alt staar godt til – sidst jeg skrev, var jeg saa ødelagt og slap! Det var jo ikke i Kahytskøjen, at jeg havde tænkt at skulle foretage min Orientrejse! I det hele taget "Meteorturen" ønskede jeg gerne ugjort – Paa Løfter om at skrive kom jeg med, det blev mig en daglig Pine om Bord og er det 2 saamæn ogsaa nu – jeg tror, det vil være mig ganske umuligt at skrive noget som helst om den Færd! Jeg drog afsted med de bedste Forudsætninger, vilde rigtig vise, hvad jeg duede til paa dette Omraade! Og aldrig har jeg nogensinde følt saa tydeligt og "skuffende", hvor umulig jeg er som Journalist! Men hvem ved, Sygdom er jo hver Mands Herre!

Hvor er det en modbydelig Sygdom denne Influenza, selv endnu kan jeg mærke Eftervirkningerne af den!

De har maaske hørt, at jeg 3 i de sidste 14 Dage har opholdt mig her i Paris sammen med min Kone!

Jo, jeg skammer mig næsten ved at skrive ærligt om mig selv i dette Tilfælde! Vi har haft dejligt Vejr, Foraar, Paris har vist sig indtagende med alle sine imponerende Pladser og Bygninger og Strøg. Meget smukt og værdifuldt Kunst har jeg faaet at se baade af den ene og anden Art – men mærkværdigvis har det først lykkedes mig i Dag (efter 14 Dages Søgen) at faa set noget moderne Malerkunst! Saa 4 jeg var ligeved at tro, at saadan noget slet ikke fandtes her! Men blot oppe hos os –

Jeg har været i Teater, i Opera, paa Variatéer, og Natkafeer – Men Ak og Ve! Jeg har i høj Grad haft Grund til at forundres over mig selv – Jeg har levet her med en Følelse af, at det er paa andre Steder og paa andre Omraader, jeg er blevet vant til at leve! Snart har jeg kastet Skylden paa min høje Alder, snart paa min Længsel efter Hjem og Land og Børn – og snart paa Svaghed hos mig selv – Jeg har ligesom følt mig ved et rigt og herligt anrettet Bord, men med en Anelse om at Retterne var forgiftede! Men dette er det altfor vidtløftigt at skrive om her! Min Kone og jeg sender mange mange hjærtelige Hilsner til Dem

Deres hengivne
Harry S.