Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 21. august 1922

for at holde Skrifte

Gl. Skagen 21/8 - 1922

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg begiver mig i Dag paa en lille Tur til København, i Anledningen af forskellige Ting, som jeg skal ha ordnet, og jeg har da tænkt mig at lægge Vejen hjemover over Land og standse op i Vejle for at hilse paa Dem og Frue – og holde Skrifte angaaende min egen betyngede√ Person! Men fra Fru Eilertsen har jeg hørt noget om, at De vist snart tænker paa at rejse – Derfor kunde De ikke sende et Kort til Aschehougs 2 Forlag, Krystaldgade, med blot et Par Ord, om jeg maa komme! Det var jo kedelig, naar jeg kom at Fuglene saa var fløjne! Tro, at min Tanke har været hos Dem Hundrede af Gange!!! Jeg synes, at jeg har opført mig saa jeg ligefrem rødmer over mig selv – men nu kommer jeg for om muligt at gøre alt det forsømte godt igen!

Haaber at alt staar vel til hos Dem! Her er vi alle raske! Vi sender begge mange hjærtelige Hilsner til Dem og Deres Frue!

Deres hengivne
Harry Søiberg

Jeg følger i Dag med Eilertsens til København! Hilsner ogsaa fra dem!