Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 22. april 1921

gennemarbejder Trilogien

Hillerød. 22/4 - 1921

Kære Henrik Pontoppidan!

Hvor gør det mig ondt at erfare, at De stadig skal plages paa denne Maade. Jeg gik nettop og troede, at det var meget bedre med Dem og glædede mig til at komme ind og finde Dem befriet for disse Smærter, som nu har hjemsøgt Dem saa længe! Men jeg er nu tilbøjeligt til at tro, at det er Efterveerne efter Operationen, som gør det saa slemt i Øjeblikket!

Herude blev vi meget glade over Borchsenius's smukke og forstaaelsesfulde Artikel! Tak fordi De sendte mig den, jeg har ogsaa skrevet til ham og takket ham for den!

Nu er jeg snart færdig med at gennemarbejde Trilogien, men jeg maa desværre tilstaa, at det ikke heltud har været mig nogen ublandet Fornøjelse – der var sandelig meget, som jeg ønskede skulde ha været anderledes! Jeg synes, at jeg først nu har faaet Øje paa 2 Bogens Mangler!

Vi var i Onsdags buden til Middag hos Holstes1 og havde en hyggelig Aften – vi tænkte alle paa Dem og følte hvilken Fest det vilde have været, om vi kunde ha været sammen med Dem! Jeg har ogsaa en Hilsen til Dem fra Prof. Høfding. Jeg var ude hos ham forleden, da han havde læst "De Levendes Land" – Jeg kom til at fortælle ham om min store Taknemlighed til Dem, at De havde været min Vejleder og min Læremester! Han var saa begejstret for "De Dødes Rige", og det glædede mig meget, for det er jeg jo ogsaa!

Gid De nu snart maa slippe ud til Sol og Sø og Mark og være fuldstændig frisk!

Med mange hjærtelige Hilsner fra os begge!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Holstes: direktør, cand. polyt. P.N. Holst (1854-1926) og hans kone Frederikke Olsen (1877-1952). tilbage