Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 7. april 1921

"Højsang" hos Aschehougs

Hillerød. 7/4 - 1921

Kære Henrik Pontoppidan!

Min Kone og jeg var forleden inde i Byen og vilde ha aflagt Dem en lille Visit, men desværre traf vi Dem ikke hjemme! Jeg vilde have fortalt Dem noget om mine Sager – nu har jeg ordnet mig med Aschehoug, saaledes at der udkommer en ny Udgave af Trilogien til Efteraaret! Den skal saa vidt muligt bringes ned til 35 store Ark, saa den kan foreligge til en Pris af 15 Kr. Oplaget skal være paa 5000 Eksemplarer og jeg skal have 15% af Bogladeprisen; det bliver altsaa 11,250 Kr, hvilket Beløb i sin Helhed straks afskrives paa min Konto, mod at der indtil videre udbetales mig 400 Kr. pr. Maaned!

Jeg er veltilfreds med denne Ordning og har ingen Grund til Klage! Og takker Dem endnu en Gang fordi De fik mig til at lægge min "Krigserklæring" i Skuffen!

Jeg vilde ogsaa have talt med Dem om Muligheden af at faa en Ordning i Stand med Dem angaaende en ny Udgave hos Aschehougs af "Højsang" og "Sandinge Menighed". Hr. Nygaard har meddelt mig, at det 2 baade vil være ham en Ære og en Glæde at udgive disse Bøger paany! Han skriver, at han ikke kan henvende sig til et andet Forlags Forfatter, men at han gerne vil forhandle med Dem gennem mig! Jeg fik saa godt som Deres Tilladelse dertil sidst vi talte sammen, og De vilde gøre mig en stor Glæde om jeg maatte faa Lov til at bringe denne Sag i Orden!

Vi har det godt herhjemme og er alle raske! Det gør mig meget ondt at vide, at De skal pines og plages af disse Smerter – Mon ikke Solen og Varmen som kommer nu skulde kunne hjælpe!

Med hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
Harry Søiberg