Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Baggersvej 16,1, Charlottenlund. 18. april 1918

sidste Haand paa mit Arbejde

Baggersvej 16I
Charlottenlund
18/4 - 1918

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak fra min Hustru og mig for den ærligtalt kærkommen Gave, og som vi med stor Glæde tager imod fra Dem! Det er en smuk og god Skik, som De her har belært mig om, og som ogsaa jeg nok skal huske paa i Fremtiden –

Baade Mor og Børnene har det godt – de ligger endnu paa Frederiksberg Fødehjem1!

Jeg har lejet mig et lille Hus paa Skagen for Sommeren 5 Maaneder for 400 Kr. Vi rejser derop først i Maj! Dog kan det være, at jeg tager nogle 2 Uger til Hillerød først, for at lægge den sidste Haand paa mit Arbejde! Jeg var før Paasken2 kommen til at lide af Søvnløshed, saa jeg tog en lille Ferie, og da jeg kom hjem løb jeg lige i Armene paa Børnehistorien! Saa jeg er blevet noget opholdt! Men nu er gudskelov begge Dele overstaaet!

Min Hustru sender saa mange hjærtelige Hilsner til Dem og Deres Frue! Og jeg gør det samme!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Frederiksberg Fødehjem: på Howitzvej (daværende Lampevej), oprettet 1896 af gynækologen Frantz Howitz med det formål at hjælpe uformuende barselskvinder fra Frederiksberg og Valby. tilbage
[2] Påskedag var 31.3.1918. tilbage