Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Baggersvej 16,1, Charlottenlund. 8. februar 1918

altid en Festdag

Baggersvej 16I
Charlottenlund. 8/2 - 1918

Kære Henrik Pontoppidan!

Livet er mærkværdigt! I Gaar jeg var hos Dem var jeg plaget af Pengesorger og Bekymringer! Og saa iaftes da jeg kom hjem laa der en Anvisning paa 600 Kr til mig fra det Rongeske Legat, der hvert Aar uddeler 4000 Kr. til Kunstnere! Ved et rent Tilfælde var jeg blevet oplyst derom og i Lørdags indsendte jeg min Ansøgning og i Gaar Torsdag forelaa altsaa Resultatet! Jeg skriver dette til Dem, fordi jeg nødig vil ha, at De skal gaa og være besværet af mine Sorger!

Hjærtelig Tak for den hyggelige Dag i Gaar! Det er mig altid en Festdag, hver Gang jeg er sammen med Dem!

Gid vi snart maatte have den Glæde en Gang at se Dem hos mig!

Med hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
Harry Søiberg