Henrik Pontoppidan til Harry Søiberg
12. februar 1918

Hus i Rørvig

12.2.18.1

Kære Søiberg!

Jeg vilde igår have været ud til Dem for at hilse på Deres Frue og lille Dreng2; men desværre nåede jeg ikke Toget, og nu rejser jeg bort for en lille Tid. Det glædede mig meget at høre om Legatet. Det er akkurat til Sommerlejligheden. Jeg tror at vide, at det Hus i Rørvig, jeg talte til Dem om (Overlæge Saxilds), forlængst er udlejet, og det samme er nok Tilfældet med det meste deroppe. Sådan mener i al Fald min Datter, som er godt kendt med Rørvigske Forhold. Forhåbenlig finder De noget godt andet Sted.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. Harry Søiberg / Baggersvej 16,I / Charlottenlund"; poststemplet "Kjøbenhavn 12.2.18, 2-3 E" og "Charlottenlund 3 OMB 12.2.18". tilbage
[2] tilbage