Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Baggersvej 16,1, Charlottenlund. 3. februar 1918

et Besøg

Baggersvej 16I
Charlottenlund d. 3/2 - 1918

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for disse Ord fra Dem! Den Mulighed, at De skulde kunne forstyrre mig i mit Arbejde ved et Besøg, vilde aldrig kunde indtræffe!

Hvis De er rask og Tiden tillader Dem det, vilde det glæde mig meget at vise Dem min Kone og min lille Dreng! Kan De derimod ikke komme, søger jeg Dem en Dag i Løbet af Ugen – Baggersvej er 5 Minutter fra Stationen, henad Jernbanevej til Enighedsvej, som er den første Vej paa venstre Haand!

Jeg synes, det vilde være saa festlig, om De glædede os ved et Besøg!

Deres hengivne
Harry Søiberg

N.B. Torsdag er jeg ikke hjemme, da jeg maa ind til Ministeren og tale med ham!