Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Rungsted. 22. januar 1917

komme fast paa Finansloven

Rungsted. 22/1 - 1917.

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for den hyggelige Dag hjemme hos Dem forleden! Naar jeg skriver idag til Dem skyldes det en Samtale, som jeg har haft med Departementchef Frans Dahl. Jeg søgte ham et Par Dage efter, at jeg havde været hos Dem for at forhøre mig hos ham om, naar og hvorledes man søgte Ministeriet for at komme fast paa Finansloven! Han mente, der var en Mulighed til Stede for mig til at komme med paa Finanslovens tredie Behandling; selvom den var ringe, syntes han, jeg skulde forsøge den, lykkedes det ikke, kunde jeg jo gentage Ansøgningen til August! Han fandt, at ogsaa jeg nu maatte være tjenligt til at komme i Betragtning, og lovede at vilde støtte mig saa meget han evnede!

Men jeg vil nødig indsende nogen Ansøgning uden en Anbefaling fra Dem, men jeg husker, at De havde maattet sige nej til Fru Thit Jensen, fordi De alt havde givet en anden Deres Anbefaling! Men jeg har kun dertil at sige, at nu er jo disse "Udvalgtes" Skæbne allerede afgjort, saa jeg ikke med min Ansøgning kan komme deres Chanser paatværs! Jeg ved, 2 at De hellere end gerne vil støtte mig, saafremt det staar i Deres Magt! Kommer jeg ikke i Betragtning denne Gang, kan Anbefalingen udmærket anvendes næste Gang! Det hele beror paa, om jeg kan faa Ministeren til at indsende min Ansøgning til Finansudvalget og faa dets Formand til at tage sig af den!

Med en hjærtelig Hilsen til Dem og Deres Frue

fra Deres hengivne
Harry Søiberg