Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Rungsted. 18. december 1916

min store Læremester og Vejleder!

Rungsted. 18/12 - 1916

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for de hjærtelige Ord om min nye Bog! Jeg har sagt Dem før, at det, at vinde Deres Anerkendelse for mit Arbejde, er mig den største Opmuntring! Jeg blir hver Gang lige henrykt og begejstret som den Gang, da De søgte mig for at lykønske mig med "Folket ved Havet"1. Jeg sætter Deres Mening over alle andres! Jeg beundrer Dem og takker Dem, min store Læremester og Vejleder! Er der kommen Ro og Klarhed over min Fremstilling, da skyldes det noget af Deres Aand! De har lært mig at digte uden Skaberi og unødig Paahæng! Og hvor havde min fattige Tilværelse været endnu fattigere uden Deres aarvaagne og altid hjælpsomme Interesse!

Skulde De en Dag efter Jul kunde ofre mig et Par Timer, da vilde jeg gerne tale med Dem om min Bog for at høre nærmere om Deres Opfattelse af den!

Jeg lægger ved et lille Billede af min Kone og mit Barn! og sender en hjærtelig Julehilsen til Dem og Deres Familie!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Folket ved Havet: jf. HPs visitkort fra nov. 1908. tilbage