Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allegade 8A,2. 21. december 1915

Fjender og Kval

Allégade 8A II
København d. 21/12 - 15

Kære Hrr. Henrik Pontoppidan!

Jeg har faaet Brev fra Henri Nathansen, han har skrevet til Georg Brandes og foreslaar mig nu intetsomhelst at foretage mig, ikke engang at sende mine Bøger, da han mener det vil virke modsat! Georg Brandes skriver, "at han daglig modtager Ansøgninger, og at det velsignede Legat1 skaber ham Fjender som Sandkorn paa Havets Bund og kun volder ham Kval til de øvrige Piner, han har". Efter dette kan jeg vel gaa ud fra, at der neppe er Plads for selv et ringe Haab! Vil det være Dem imod at skrive et Par Ord til Prof. Vilh. Thomsen for mig om det Raben-Levetzauske Legat, da jeg i saa Tilfælde i alt Fald kunde regne med det! Det falder i Februar, og det er til da "Arvingen"2 skal komme!

Jeg vilde ikke ha bedt Dem derom, hvis ikke det i Øjeblikket saa saa mørkt ud for mig!

Med hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Legat: Otto Benzons legat som GB siden dets stiftelse i 1908 havde stået tildelingen af. tilbage
[2] Arvingen: ingen bog af den titel udkom. tilbage