Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allegade 8A,2. 11. december 1915

er det ikke storartet

Allégade 8A II d. 11/12 - 15

Kære Hrr Henrik Pontoppidan!

Tak for den smukke og hyggelige Dag ude hos Dem, som jeg aldrig vil glemme!

Jeg var i Gaar hos Henri Nathansen!

Han lovet at gøre, hvad han kunde. Om otte Dage vil han skrive til mig og jeg skal da sende min samlede Produktion til Georg Brandes!

Jeg maa fortælle Dem en lille Episode! Bedst, som vi sad og talte sammen ved 4 Tiden, ringede Telefonen! Det var Nationaltidende, der havde faaet Telegram fra Stockholm, at De havde faaet Nobelpræmien! Begge grebes vi af dyb Bevægelse og Glæde! Nathansen vandred op og ned som en Bjørn i et Bur. "Er det ikke storartet … er det ikke storartet" var hans Ord.

Og Glæden risled mig gennem hele min Krop! "Gud give det maa være sandt", svarede jeg!

Men ak, vi fik knap Lov til at nyde vor første Begejstring, før Telefonen ringede igen! Et eller andet idiotisk Begreb havde faaet Stockholmermændene til at udsætte Uddelingen!

"Han faar det næste Aar["], blev vor Trøst!

Ja, det var for mig en højtidelig og sælsom Stund!

2 Med hjertelig Hilsen!
Deres hengivne
Harry Søiberg