Johan Skjoldborg til William Waagner
Sendt fra Løgstør. 21. november 1918

dit unge svulmende Hjærte

Johan Skjoldborg
Løgstør
21.11.18

Kære William

Først takker jeg dig for dit smukke Digt "Du er i Slægt – –", det var her i "Løgstør Avis! og jeg har ogsaa set det i Thisted Amtstidende. Satte du det i Silkeborgbladene?

Dernæst glæder det mig helt ned i Sindets Grund, at jeg har lært at kende dit unge svulmende Hjærte og dine forjættelsesfulde Evner. Gud velsigne dig William! Du har et "Guldæble i din Haan[d], gid du aldrig maa tabe det"1.

Ja det var en Festdag2 2 som jeg aldrig har oplevet Mage til. Om Morgenen blev jeg vækket ved et Sangkor, der sang "Husmandssangen"3 og jeg fik i Dagens Løb et Par Hundrede Telegrammer og Breve.

Blandt Telegrammerne lagde jeg med særlig Vægt Mærke til det fra de 10 Unge fra Ry. Ved det Bud fra de Unge jublede en Lærketone i mit Indre.

Hils dem alle hjærteligt fra mig og sig dem Tak, det glemmer jeg dem ikke.

Der var Telegrammer, Breve fra alle fremragende danske Digtere og alskens andre√ Mennesker fra de forskellige Livsomraader saaledes fra Statsministeren og til en Lirekassemand fra Aarhus. Det 3 var dejligt.

Kære William jeg har forfærdelig travlt saa du bare denne Gang en hjærtelig Hilsen fra din faderlige Ven – som fra hele mit Hus –

din hengivne
Johan Skjoldborg

 
[1] Guldæble: en spådom som efter sagnet skulle være udtalt om Griffenfeld ved hans fødsel. tilbage
[2] Festdag: Husmandsforeningerne skænkede 18.11.1918 Skjoldborg og familie en fribolig i Løgstør på dagen for hans 25 års forfatterjubilæum. tilbage
[3] : Skjoldborgs "Naar Vinteren rinder i Grøft og i Grav" fra 1897. tilbage