Johan Skjoldborg til William Waagner
27. august 1918

store Forhaabninger

[påført med anden hånd:] Bilag 1

William Nielsen fra Holstebro, som jeg har haft Lejlighed til at samtale med et Døgn igennem, har det glædet mig at kende som et ungt Menneske, man har Grund til at knytte store Forhaabninger til. Og det er min faste Mening, at det var en Skam, om han ikke skulde faa Lejlighed til at udvikle sine ualmindeligt gode Evner. Angaaende hans Digter-Drømme, da tror jeg paa hans Evner. Men den Sag foreligger ikke nu. Nu i hans unge Aar gælder det fremfor alt andet, at han bliver delagtig i Oplysning og Uddannelse, hvortil jeg paa det varmeste anbefaler ham.

p.t. Kærhave1 27-8-18 Johan Skjoldborg

 
[1] Kærhave: Skjoldborg opholdt sig på Kærehave Husmandsskole ved Ringsted før han flyttede til friboligen i Løgstør i november 1918. tilbage