Johan Skjoldborg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dynæs, Laven st. 30. december 1909

sorte Djævle det interessanteste

Dynæs
30/12 09

Kære Pontoppidan.

Aa – hvor det lettede!

Tak for det!

Det er udmærket ordnet. Nu har jeg skrevet en Vexel jeg vil haabe den er rigtig.

Tak for Deres Raad med Hensyn til Teaterdjævelen – ja der er saa megen Djævelskab man skal vogte sig for. Men forøvrigt er alle disse sorte Djævle noget af det interessanteste ved Livet.

Jeg er rask og glad som om jeg stod i den friske Strøm.

2 Naar De sender Pengene kunde De saa la' mig vide om De har faaet min sidste Bog "Ensomme Folk". Jeg vilde saa sende Dem den, hvis jeg ikke allerede har gjort det, – for der er nogle af disse Fortællinger som jeg er glad for. Og vilde gærne De skulde følge mig lidt.

At jeg kender Dem forpligter mig

Venligst
Johan Skjoldborg

Hils Deres Familie fra mig.