Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pile Allé 19. 11. maj 1918

urimelig at De skulde være husvild


I Hast!
19 Pile Allé
11-5-18

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Jeg har idag to Gange forsøgt at faa Dem i Tale. Nu skriver jeg for at spørge Dem, om der ikke er Udsigt til, at Attentaterne paa de københavnske 2 Hoteller krones med Held, saa vi kan haabe at se Dem her en Dag i Ugen? Jeg vilde foreslaa Fredag, da Onsdag er Børnehjælpsdag, og vi er forhindrede Torsdag. Tirsdag eller Onsdag efter Pinse var ogsaa udmærket, men 3 jeg ved jo ikke, hvor længe De tænker at opholde Dem her i Byen. Jeg var glad ved at høre, at De havde faaet Tag over Hovedet i Helsingør – det var dog en lidt urimelig Situation, at De skulde være husvild. Men gid 4 Hovedstaden snart maa vise sig lidt gæstmild overfor Dem. Jeg prøver at telefonere imorgen Form. ved 10-10½ Tiden, muligt kan jeg da høre om der er Udsigt til, at vi kan faa den Glæde at se Dem? Hvor dejligt, at Fru Pontoppidan er bedre! Tak for Telegram og Brev1.

Deres hengivne
I.M. Sick

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage