Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kristiania. 26. januar 1917

Læsningens smertefulde Berigelse

Kristiania 26-1-17

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Naturligvis har jeg læst Bogen for længe siden – og havde saa meget at sige Dem om den! – – Men oppe i Højderne over Lillehammer, hvor vi har været indtil igaar, var der kun lidt Tid til at skrive Breve. Meningen var jo at være saameget i Luften som muligt, 2 og naar man kom ind efter timelange Strabadser i 25 Graders Kulde – Celsius – blev man saa døsig, at der egentlig kun var Mulighed for at spise og sove. Jeg begyndte paa flere Breve til Dem, men det var haabløst!

Saameget mere tænkte jeg paa Bogen og paa Dem selv. Især hver Gang der gled rosenrødt Guld henover Bjergsneen fra den klare Solopgang; da ønskede jeg, at De kunde se den saadan som vi havde 3 den lige udenfor vort Vindue! Naar Pigen ved Ottetiden kom ind for at tænde op i Ovnen, var der endnu smaa Stjærneglimt mellem Birketræets Grene derude, og Højderne var blaa og aandeagtige i det blege Gry; men lidt efter lidt tændtes de op af det blegrøde Lys. Det var som en ny Oplevelse hver Morgen. – –

Nu er vi i Kristiania, hvor der er taaget og forstyrret. Herfra kan jeg endnu mindre 4 sige Dem alt det om Bogen, som jeg gerne vilde.

Maaske kommer det mest af, at jeg har følt den saa meget. Det er altid vanskeligere at udtale det, man føler, end det, man tænker. Ialfald naar det skal skrives. Jeg maa vente, til vi en Gang ses – hvis De da bryder Dem om at høre det jeg kan have at sige. Der er ogsaa meget jeg gerne vilde spørge Dem om. – Gid den store Træthed, som saa stort et Værks Fuldendelse maa have ført med sig, nu maatte have fortaget sig, og gid baade Deres Hustrus og Deres Helbred maa have bedret sig siden Nytaar!

Hjærtelige Tanker og [fortsat nedad i venstre margin s. 4:] Hilsner. Deres hengivne I.M. Sick

[nedad i venstre margin s. 1:] Tak for Læsningens Berigelse! Dens Glæde hører jo til de smertefulde!

[nedad i venstre margin s. 3:] V. Rørdam fulgtes med os til Norge; han [fortsat nedad i venstre margin s. 2:] er endnu i Lillehammer, hvor han staar paa Ski for at forvinde Følgerne af en ondartet Influenza.