Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
7. januar 1917

Deres Plads stod og ventede Dem

7de Jan. 1917

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Ak, det hjalp jo ikke at jeg intet Nej fik, naar De dog udeblev. Da det elskværdige Brev1 kom, stod det mig straks klart, at 2 Haabet var ude! Men Deres Plads stod og ventede Dem – og alle i Kredsen vilde saa gerne have set den udfyldt! Juletræet bar hvide og blegrøde Snerler og saa helt festligt ud – og vi spillede Billedlotteri!

3 Vi har haft to Middage paa 18-20 herhjemme og Julefest for 52 gamle har jeg haft i et Menighedshus – og imellem disse forskellige Festligheder har jeg ligget i Sengen fordi Hoved og Hjærte har været 4 daarlige. Nu tænker vi om to Dage at drage afsted; og først da kan jeg for Alvor fordybe mig i Deres Bog2. Først i Febr. er vi vist hjemme igen. Jeg ønsker Dem og Deres Hustru et lyst og godt Aar! Gud give, baade Deres og hendes Helbred maatte bedres, og at Hjærtens Ønsker ellers maatte opfyldes for Dem.

De bedste Hilsner til Dem begge!

Deres hengivne
I.M. Sick

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bog: Favsingholm. tilbage