Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 28. juni 1917

med Døren ind i Huset

Fredensborg Torsdag 28-6-17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Hvordan mon De og Deres Hustru har det efter den lange Vinter – i denne rigtige Sommer?

Jeg har saa ofte tænkt derpaa 2 men ikke villet ulejlige med at spørge derom. Jeg haaber, at Varmen bekommer Dem begge godt, og at det gaar fremad med Fru Pontoppidan.

Tror De, der var Tale om, at De begge kunde se herned på Onsdag? (Helge Rode og Edith kommer – maaske 3 ogsaa Rørdams.) Det vilde være os en stor Glæde! Det er maaske underligt at spørge om det, inden man ved, hvordan De har det – med det er saa fristende at prøve, om det kunde lykkes! De andre kommer 1½ – og 150 kommer her et Tog nordfra; maaske det kunde passe 4 Dem? Saa drikker vi The – og spiser til Middag 6. Til 10½ har de andre lovet at blive. Dejligt var det, hvis vi kunde haabe at se Dem! Undskyld nu, at jeg saadan falder med Døren ind i Huset – og hvis De kan, saa se mildt til dette Andragende! Hjærtelig Hilsen!

Deres hengivne
I.M. Sick