Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 21. september 1916

Rørdam til Middag

Fredensborg
Torsdag [poststemplet:] 21/9 1916

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

De var sidst saa elskværdig at sige, at De maaske kunde komme igen, hvis Rørdams en Gang var her.

2 Nu er det efter mange Vanskeligheder lykkedes at finde en passende Dag – Tirsdag d. 26de og nu vil vi inderligt håbe, at den ogsaa passer Dem? Det har ikke været let at ordne, fordi 3 vi er lige ved at flytte ind. R:s kommer til Middag 5¾, og hvis De kunde komme med Tog 5¼ og tage Del i det meget enkle Maaltid, var det selvfølgelig en stor Glæde – men De er lige hjærtelig 4 velkommen hvad Tid De vælger at komme! Desværre er det vel haabløst at anholde om at Deres yndige Hustru vilde følge med?

Med Tak for det venlige Besøg og i Haab om dets Gentagelse

Deres hengivne
I.M. Sick

[nedad i venstre margin side 4:] Nu har vi tændte Lygter – ogsaa paa Stien – til 11 Aften.