Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
8. januar 1916

Vor Helligtrekongers-Middag

8-1-16

Kære Hr Henrik Pontoppidan!

Vor Helligtrekongers-Middag blev først igaar paa Grund af at Fru Hennings var forhindret d. 6te – og vore Gæster forenede sig 2 hjærteligst med os om at sende Dem og Deres Hustru – som vi saa inderligt havde ønsket at se i Kredsen – en Hilsen.*

Hvor gjorde det mig ondt at høre, at det atter havde været meget daarligt med Deres 3 Hustru! Gid Bedringen som er indtraadt, maatte være i stadig Tiltagen. Vil De hilse hende mange hjærtelige Gange!

Deres hengivne
I.M. Sick

[indskud efter "Hilsen" ovenfor] *At Henrik Hennings ikke kom til at skrive under, er min Fejl. Han maatte tage tidlig bort, og jeg glemte forinden at bringe ham Kortet. Han havde lige med Glæde omtalt sit Bekendtskab med Dem fra tidligere Dage og sin Erindring om Deres Elskværdighed, saa han staar der alligevel.