Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pile Allé 19. 7. januar 1916

De og Deres Hustru savnes

[prospektkort uden frimærke og poststempel1; tekstsiden:] Pile Allé 19 B. 3die S.

En Kreds, hvori De og Deres Hustru hjærteligt savnes, sender Dem begge venlig Hilsen og gode Nytårsønsker.
[underskrifter:]
Betty Hennings   Marie Bregendahl   Edith Rode   Ellen Poulsen   Margrethe Rørdam
Harald Kidde   Valdemar Rørdam   Helge Rode   C. Riis-Knudsen
Astrid Ehrencron-Kidde   Adam Poulsen
Ingeborg M. Sick   Francisca Sick

[billedsiden:]
[ejendommen Pile Allé 19B, med påskrift nederst af IMS:]
19 B Pile Allé
7de 1. 1916

 
[1] derfor formodentlig sendt indlagt i brevet 8.1.1916. tilbage