Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bobakke, Hellebæk. 1. juli 1914

det blev to Bøger

Bobakke. Hellebæk
1-7-14

Tilgiv, at det blev to Bøger! Men da det i den ene1 er "Kaspar Zinglers Hjærte", i den anden2 "Den store Klokke" – "Et Menneske der blev borte" og "I den mørke Skov", jeg helst vilde, De skulde 2 læse, bliver det tilsammen næppe en Bog. Og saa talte De om Klokkerne i Tirol … Dem kender jeg saa inderligt, – de ringer over en lille Søsters Grav – at jeg ikke kunde modstaa at sende min Bog om Klokkerne. Jeg kom til Tirol, da jeg var femten Aar, med min Moder og mine Søstre – den ene døde 3 dernede – og har siden været der flere Gange. Jeg synes, at jeg er vokset sammen med Befolkningen dernede, mer end med nogen anden. – –

Fra Dr. Levin fik jeg Brev idag, at han ikke mener, det bliver muligt nu at ændre Adressens Ordlyd. Komitéens Samtykke maatte indhentes 4 – og den er spredt for alle Vinde. Jeg beder ham saa slette Deres Navn – desværre! – af Indbydernes Kreds, men sørge for, at De faar Opfordring og Pergamentblad tilsendt.

Hjærtelig Hilsen fra

Deres hengivne
I.M. Sick

 
[1] den ene: Af Jord (1907), der bl.a. indeholdt "I Landet Tirol" og "Kaspar Zinglers Hjærte". tilbage
[2] den anden: Der ringer Klokker (1910), der bl.a. indeholdt de tre nævnte fortællinger. tilbage