Henrik Pontoppidan til Ingeborg Maria Sick
Sendt fra Snekkersten. 3. juli 1914

Deres venlige og gode Følelser

Snekkersten.
3.7.14.

Kære Frøken Sick!

Den lovede Bog har jeg netop modtaget, og jeg glæder mig kun over, at den har ynglet undervejs. Jeg tager nu dem begge to med mig til Rørvig, hvor de skal være min Ferielæsning. Som de veed, behøver jeg ikke at få Deres Bøger foræret af Dem selv for at læse dem med Taknemlighed og Glæde; men De skal dog have dobbelt Tak for disse, også fordi jeg nu, da jeg har lært Dem personlig at kende, naturligvis vil åbne Bøgerne med 2 endnu større Forventning og sikkert også tilegne mig dem med dybere Forståelse.

Også takker jeg Dem meget for Deres Besøg√ og for det elskværdige Brev, der fulgte. Jeg føler mig kun skamfuld, fordi De mener at måtte gøre en Undskyldning for det første. Jeg forsikrer Dem, De gjorde mig en stor Glæde og bragte mig megen Oplivelse. Det gør mig kun ondt, at ikke også min Kone og min Datter fik Lejlighed til at gøre Deres Bekendtskab. Det kan indhentes, mener De, dersom vi vil hilse på Dem en Dag på "Bobakken", og det vil min 3 Kone (og jeg) meget gerne, når først Bryllupstravlheden er overstået. (Jeg fortalte Dem vist, at min Datter1 med det første skal giftes).

Vi beder Dem alle om at modtage en Hilsen fra os, også min Søn, der igår kom hjem med Kokardehuen på Hovedet. Og Tak for alt, allermest dog for Deres venlige og gode Følelser for mig og mine. Jeg veed, at de er oprigtige.

Deres ærbødige og hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Datter: Else blev gift 24.7.1914 i St. Mariæ kirke i Helsingør med stud.med. Einar Thomsen. tilbage