Gudmund Schütte til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Eskjær, Jebjerg. 10. august 1937

Eskjær, Jebjerg. 10.8.37.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Mange Tak for Deres venlige Svar1.

Jeg sender hermed det omtalte Udkast2. De vil se, at det endnu i høj Grad bærer Præg af Raastofstade, og at det i det hele røber at være skrevet "invita Minerva"3. Af Mangel paa førstehaands Kundskab klynger jeg mig ængstelig til Literaturhistorikernes Udtalelser, og jeg frygter, at det ikke tilstrækkelig lykkes mig at holde mig til mit egentlige Æmne, det sproglige, men at en Del Indholdsvurdering planløst flyder med ind.

2 Digtet til Georg Brandes har jeg ikke fundet citeret helt. Jeg vilde gærne ha de første Strofer med.

Vilh. Andersen citerede i sit Foredrag en Sætning om Lummervarme, der illustreres ved, at en Kat brækker sig. Denne Sætning forekom mig karakteristisk, men jeg har glemt, hvor Citatet stod, og hvordan det lyder. Maaske De kan hjælpe mig paa Sporet4.

Som sagt, Prætensioner gør mit Udkast ikke. Jeg sender det, som det er. En Skælm giver bedre, end han har.

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Gudm. Schütte

 
[1] Svar: kendes ikke. tilbage
[2] Udkast: muligvis udkast til bogen Dansk Tunge i tusend Aars Væxt : Strejflys over Modersmålets Liv og Strid (1938). tilbage
[3] invita Minerva: uden inspiration. tilbage
[4] Katten forekommer i begyndelsen (s. 5) af Sandinge Menighed (1903). tilbage