Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aabenraa 3. 8. februar 1913

magasineret saa længe Du lever

8 · II · 1913
Aabenraa 33
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Dette Brev er en Følgeseddel med en Kurv, som jeg haaber er rigtig afleveret til Dig, og hvis Indhold jeg beder Dig tømme med Helsen.

Om Du spørger mig om Anledningen til denne for mig lidt usædvanlige Udskejelse, er det denne, at Museet i Frederiksborg har indlemmet mit Billede af Dig i sin Portrætsamling med den Motivering, at man gjerne vilde eje et Billede af Dig fra den Tid, mit Billede blev malt.

Om denne Ordning tilfredsstiller Dig véd jeg jo ikke, men i værste Fald maa det være Dig en 2 Trøst, at Du ikke selv faar Lejlighed til at ærgre Dig over Portrætet; det er nemlig nu magasineret, og det vedbliver det at være, saa længe Du lever.

Med venlige Hilsner til Dig Din Hustru og Datter fra os her i Aabenraa

Din hengivne
Johan Rohde

Saa glæder vi os altsaa til at se Eder paa Tirsdag Kl 7 [saaledes Spisetiden]

Naar vi ikke har bedt Else1 med, er det kun, fordi vi var bange for, at hun skulde kjede sig i et saadant Gammelmandsselskab.

 
[1] Else: Pontoppidans datter, f. 1894. tilbage