Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Gentofte. 10. februar 1913

til Lykke med Salget!

Gentofte.
10.2.13.

Kæreste Ven!

Hvad går der dog af dig? Jeg havde virkelig ikke behøvet Champagne for at dele din Glæde over, at dit Billede har fundet et blivende Sted, hvor det kan blive set og skattet efter Fortjeneste. At Portrætet skal forestille mig, har jeg, som du veed, altid haft lidt ondt ved at forstå (og jeg tænker derved ikke alene på den ydre Ulighed); men Billedets Værdi som Kunstværk har jeg altid anerkendt1. Blot havde det måske været naturligere, om det var havnet i Kunstmuseet i Stedet for på Frederiksborg.

2 Men – altså – til Lykke med Salget! Og mange Tak for Skænken! Jeg forstår, at du vil have, jeg skal være med til Lidkøbet; men det er dog en altfor stor Snaps, du har skænket for mig.

Vi ses jo imorgen. Jeg mener da at kunne komme, skønt der har været Bud efter mig til Mindefesten i Koncertpalæet, hvor vi vel egenlig allesammen burde været.

Min Hilsen til Fruen!

Din hengivne
Henrik P.

 
[1] anerkendt: Galschiøt var, i brev af 19.7.1932, mere afvisende:

Joh. Rohdes, ved De nok, at jeg er alt andet end tilfreds med, og at jeg beklager, at det er købt til Frederiksborg-Museet.

tilbage