Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aabenraa 31. 23. november 1912

tusind Tak for Din nye Bog

23.XI.1912
Aabenraa 31.3
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Først da tusind Tak for Din nye Bog1, som vi her har læst med stor Glæde baade for Bogens egen Skyld, og fordi den efter lang Tids Forløb igjen bringer et Livstegn fra en god gammel Ven. Ja, Tak for den og velkommen hjem igjen og gid Du nu maa befinde Dig saa vel herhjemme, at Du ikke saa snart igjen skal tænke paa at gribe Vandringsstaven.

Det er dog alligevel i vor Alder ikke saa morsomt – i Længden – at flakke om og bo paa Hoteller og i Pensioner.

Forresten var det først igaar Aftes 2 jeg – af en ung Maler, der maler Johanne – hørte, at Du var kommen tilbage; derfor hører du først nu fra mig, om ellers dette Brev finder Dig; thi vi ere ikke sikre paa din Adresse. Vi talte en Dag, før Du var kommen, med Else, der sagde, at I skulde bo i Gjentofte Gade, men om det var her2 eller i Gjentofte er vi ikke enige.

I har det forhaabentlig alle godt og vi beder om ikke at vente for længe med at besøge os; vi ere meget hjemme baade Dag og Aften.

Og saa endnu engang Tak for din gode og interessante Bog, hvis Fortsættelse vi længes meget efter.

Din hengivne gamle Ven
Johan Rohde

 
[1] Bog: Torben og Jytte, der udkom 9.11.1912. tilbage
[2] her: d.v.s. Gjentoftegade på Nørrebro, der i 1916 blev omdøbt til Vedbækgade. tilbage