Ingeborg Raunkiær til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Baggesensgade 6. 10. oktober 1898

det opmuntrede mig

Baggesensgade 63
Kjøbenhavn N.
10 October 1898.

Forfatteren Henrik Pontoppidan.

Sidste Vinter fortalte Hr. Hirschsprung mig, at De havde læst1 noget af Manuskriptet til medfølgende Bog "Memento"2. Han antydede, at De havde ladet en Yttring falde om, at denne Bog burde udkomme. Det var vistnok kun et fra Deres Side ringe ment Bifald, men jeg tilstaar, at det alligevel glædede og opmuntrede mig. Og det er i Haab om, at Bogen i sin nuværende Skikkelse skal være af nogen Interesse for Dem, at jeg tillader mig at sende Dem den. – Jeg kender saa bittert dens Mangler – undertiden 2 næsten stærkere end jeg kan taale det. Men – skal man vente med Udgivelsen af en Bog til den er bleven lig det, man drømmer om, saa faar man den aldrig ud.

Jeg haaber, at min Bog trods sine Mangler skal hugge sig Vej, og jeg haaber, at Bogen, som vil vække Vrede hos Mange, vil vække Sympathi for sig og sin Forfatter hos Andre, og at De maa være blandt disse3.

Deres ærbødige
Ingeborg Raunkiær

 
[1] De havde læst: Pontoppidan virkede som ulønnet litterær forlagskonsulent for Aage Hirschsprung, se Fl. Behrendts artikel "Censor hos den ideale forlægger" og breve fra Pontoppidan til Hirschsprung, navnlig brevet 31.1.1899. Raunkiærs bog ses ikke omtalt i korrespondancen. tilbage
[2] hele titlen er Memento!. En Bog. Den er på 247 sider og er trykt 1898 i Helsingør (som privattryk?). Ingeborg Raunkiær debuterede i 1894 med Pærekjøbing under pseudonymet "Box". "Det var en samling skitser, der satiriserede over livet i en lille købstad. Især langede hun ud efter tidens pigeopdragelse." Memento! (udgivet i eget navn) "fortsatte den kritiske linie, idet bogens hovedpersoner fører lange samtaler om samfundets indretning og kvindens stilling." (Citater fra Marianne Majgaard Jensens artikel i Dansk Kvindebiografisk Leksikon). tilbage
[3] tilbage